Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1252
Title: „O dziwnym końcu”, recenzja książki Andrzeja Niesporka „Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości”. Katowice, Wydawnictwo UŚ 2007
Authors: Trembaczowski, Łukasz
Keywords: Andrzej Niesporek; socjologia
Issue Date: 2010
Citation: "Górnośląskie Studia Socjologiczne" Nr 1 (2010), s. 309-311
Abstract: Recenzja książki profesora Andrzeja Niesporka „Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości”. Autor recenzji podkreśla wagę książki, potrzebę dyskusji nad problemami wewnętrznymi trapiącymi socjologię jako dyscyplinę naukową.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1252
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trembaczowski_o_dziwnym_koncu_recenzja_ksiazki_Andrzeja_Niesporka.pdf412,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons