Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1259
Tytuł: Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem : wokół "Zmierzchu" Stephenie Meyer
Autor: Kita, Małgorzata
Słowa kluczowe: identity; self‑awareness; vampire myth; contemporary vampire; Stephenie Meyer; tożsamość; wampir; mit; samoświadomość; wampiry; współczesność
Data wydania: 2014
Źródło: "Język Artystyczny" T. 15 (2014), s. 35-64
Abstrakt: The author studies the traces of vampire consciousness, verbalised by the vampire representatives of popular culture. The “new literary vampire” created by Stephenie Meyer in her cycle of novels entitled Twilight, is the subject to the present research. The identity of a contemporary literary vampire is both individual and collective. The vampire is aware of being part of a group characterised with specific psycho‑physical features and dietary needs, but he/she also manifests a strong sense of being an individual who, though resembling his/her kinsmen, feels special and unique, existing in the world and experiencing it individually. The vampire’s textually mediated identity maintains the features of a human being whom he/she was before transformation, yet, quite understandably, it also derives from his/her vampire’s existence.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1259
ISSN: 0209-3731
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kita_Tekstowo_zmediatyzowane_doswiadczenie_bycia_wampirem_Wokol_Zmierzchu_Stephenie_Meyer.pdf600,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons