Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1262
Tytuł: Komisje administracyjne Cieszyna i Bielska w latach 1920-1922 : z badań nad relacjami polsko-niemieckimi na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym
Autor: Krzyżanowski, Lech
Skrzypek, Miłosz
Słowa kluczowe: Śląsk Cieszyński; relacje polsko-niemieckie; okres międzywojenny
Data wydania: 2011
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. 3 (2011), s. 128-144
Abstrakt: The authors attempted to discuss the activity of Administrative Commissions of Bielsko and Cieszyn seen in the context of Polish‑German relations in Cieszyn Silesia in the interwar period. A presentation of the main problem area is preceded by a synthetic analysis of the origins of the self‑government in the very area in the context of the changes happening in Habsburg’s dynasty in the second half of the 19th century. As a result of the events taking place between 1918—1920 the German ethnic element lost the possibility of creating an independent national centre in the territory of Cieszyn Silesia, however, it still created an economic lobby. Taking over a political control in the part of its area by the Polish side, on the other hand, forced the necessity to enter its representatives to the self‑government structures so far dominated by Germans. In such a case, it evoked natural pressures and the necessity of ethnic regulations, which also constitutes the subject of the authors’ deliberations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1262
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzanowski_Komisje_administracyjne_Cieszyna_i_Bielska.pdf530,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons