Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12634
Title: Ryszard Mariusz Małajny (1953-2018) : [wspomnienie]
Authors: Bożek, Michał
Keywords: Ryszard Mariusz Małajny; Uniwersytet Śląski; Wydział Prawa i Administracji; wspomnienie
Issue Date: 2018
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, Z. 2, (2018), s. 441-443
Abstract: Stare porzekadło głosi, że nie ma ludzi niezastąpionych. W powiedzeniu tym jest sporo racji, jako że życie nie znosi próżni, a ludzka pamięć z natury rzeczy jest ulotna i podatna na idealizację. Są jednak ludzie, którzy zostawiają po sobie ślad na tyle trwały, że żadną miarą nie sposób ich zapomnieć, a czasem i zastąpić. Często można odnieść wrażenie, że nie tyle przypadkiem weszły na naszą życiową drogę, ile zawsze na niej były. Gdy nagle z niej schodzą, to wręcz tego nie dostrzegamy lub – w najgorszym razie – ich zniknięcie traktujemy jako epizod czy też chwilową zmianę kierunków naszej wędrówki. Ich śmierć przyjmujemy zrazu jako zjawisko z pogranicza groteski i czarnego humoru. Z biegiem czasu dopiero dociera do nas, że tym razem powszechne prawa dosięgły i tego, który zdawał się im nie podlegać. Mimo tego ktoś taki wciąż żyje, tyle że w innej postaci, a pamięć o nim i jego ziemskie dokonania czynią go zgoła nieśmiertelnym. Kimś takim właśnie był zmarły 16 lutego 2018 r. Profesor Ryszard Mariusz Małajny (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12634
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozek_Ryszard_Mariusz_Malajny.pdf425,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons