Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12642
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLityński, Adam-
dc.date.accessioned2020-02-17T12:18:56Z-
dc.date.available2020-02-17T12:18:56Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationCzasopismo Prawno-Historyczne, Z. 2 (2013), s. 471-479pl_PL
dc.identifier.issn0070-2471-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12642-
dc.description.abstractRecenzja książki: Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectMarek Mączyńskipl_PL
dc.subjectmonografiapl_PL
dc.subjectorgany bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectKrakówpl_PL
dc.subjectGeneralne Gubernatorstwopl_PL
dc.subject1939-1945pl_PL
dc.subjectrecenzjapl_PL
dc.titleOrganizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa - recenzjapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Organizacyjno_prawne_recenzja.pdf355,58 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons