Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12643
Title: Powszechna historia ustroju - recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Marian Klementowski; dzieje prawa; historia; ustrój; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, Z. 2, (2013), s. 454-459
Abstract: Recenzja książki: Marian Klementowski, Powszechna historia ustroju.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12643
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Powszechna_historia_ustroju.pdf317,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons