Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12644
Title: Sąd Najwyższy w trudnym okresie polskich dziejów : uwagi w związku z książką Arkadiusza Berezy: Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność.- recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Arkadiusz Bereza; Sąd Najwyższy; 1945-1962; badanie ustrojów sądowych; recenzja
Issue Date: 2012
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 64, Z. 2 (2012), s. 487-513
Abstract: Recenzja książki: Arkadiusz Bereza. Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12644
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Sad_Najwyzszy.pdf327,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons