Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12646
Title: Początki amerykańskiej administracji lokalnej - recenzja
Authors: Małajny, Ryszard M.
Keywords: Katarzyna Maćkowska; amerykańska administracja lokalna; historia; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, Z. 1 (2013), s. 525-529
Abstract: Recenzja książki: Katarzyna Maćkowska, Początki amerykańskiej administracji lokalnej (od założenia kolonii do 1787 roku).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12646
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malajny_Poczatki_amerykanskiej_administracji.pdf271,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons