Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12806
Title: Henryk Krzysteczko, Z rodziny do rodziny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016 - recenzja
Authors: Juroszek, Weronika
Keywords: Weronika Juroszek; Recenzja
Issue Date: 2018
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2018, z. 2, s. 483-485
Abstract: Recenzja książki: Henryk Krzysteczko, Z rodziny do rodziny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12806
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juroszek_Henryk_Krzysteczko_,_Z_rodziny_do_rodziny.pdf397,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons