Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1282
Title: Nożyczki Gustawa : wokół wiersza Juliusza Słowackiego "Do hr. Gustawa Oli[zara] podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i Krzemieńcem
Authors: Szargot, Maciej
Keywords: Juliusz Słowacki; Historia literatury; Literatura polska
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2" (s. 99-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wśród późnych wierszy Juliusza Słowackiego jest utwór będący odpowiedzią na list i prezent, jakie przesłał poecie Gustaw Olizar. Wiersz ten nosi tytuł: Do hr. Gustawa Olifzara] podziękowanie za wystrzyżynkę z gwiazdeczką i Krzemieńcem. (...) Utwór Słowackiego ma charakter listu poetyckiego - jego autor wyraźnie określa „ja” i „ty” liryczne i dąży do ich utożsamienia z realnymi nadawcą i adresatem tekstu. Można by mówić tu także o romantycznej „korespondencji sztuk” (rozumianej zarówno jako pojawienie się plastycznego artefaktu w roli motywu w poezji Słowackiego, jak i dosłowne, korespondencyjne przesyłanie sobie artystycznych utworów), gdyby nie fakt, że w istocie trudno uznać wycinankę za dzieło sztuki. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1282
ISBN: 9788322616048
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szargot_Nozyczki_Gustawa_wokol_wiersza_Juliusza_Slowackiego.pdf420,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons