Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKucza, Grzegorz-
dc.date.accessioned2020-02-26T14:06:27Z-
dc.date.available2020-02-26T14:06:27Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citation"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" z. 1 (2011), s. 280-289pl_PL
dc.identifier.issn0137-3447-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12845-
dc.description.abstract"Osoba ludzka żyje w kręgu różnych wartości. Wartość jest zawsze celem naszych zamiarów i pragnień, doskonałość jest treścią i kresem każdej wartości, a korzyść zawiera się w samej wartości jako jej element składowy. Synonimem wartości jest pojęcie dobra, idei, piękna. Cała hierarchia wartości jest powiązana z naturą i godnością osoby ludzkiej. Piękno jest jedną z transcendentalnych własności bytu, najczęściej pochodną względem prawdy i dobra lub jako synteza ich wszystkich. Piękno jest związane z całokształtem przeżyć człowieka: estetycznych, poznawczych, emocjonalnych. Łączy się z miłością. W momencie intelektualno- zmysłowej wizji piękna chodzi o bezinteresowną miłość-zachwyt. Doświadczenie piękna ubogaca człowieka. Podziwiamy piękno przedmiotów i piękno osób." […] (fragm.)pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSobór Watykański IIpl_PL
dc.subjectOblubienica Barankapl_PL
dc.subjectBaranek Bożypl_PL
dc.subjectKościół Katolickipl_PL
dc.titlePiękno Kościoła - Oblubienicy Bożego Baranka : medytacja o Kościele w kręgu estetyki zainspirowana myślą teologiczną Soboru Watykańskiego IIpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucza_piekno_kosciola_oblubienicy_bozego_baranka.pdf471,18 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons