Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1288
Tytuł: Wyznaczniki gatunkowe na przykładzie listu literackiego
Autor: Wilkoń, Teresa
Słowa kluczowe: list literacki; epistolografia
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 210-220). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article studies one of the oldest written genres: a letter. The author enumerates four types of the genre: the applied letter, rhetorical letter (from the Middle Ages, Renaissance and Baroque), official letter and literary letter (including its poetic form). The term — letter — contains various types of texts and their functions, as the limits of the genre are historically fluctuant and unstable.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1288
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilkon_Wyznaczniki_gatunkowe_na_przykladzie_listu_literackiego.pdf430,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons