Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1289
Tytuł: Testament poetycki jako wtórny gatunek mowy
Autor: Wyrwas, Katarzyna
Słowa kluczowe: testament poetycki; teksty literackie
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 221-229). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to indicate changes which have occured in the testament form, due to the modifications introduced into the life context of the genre. The shift that has emerged on the line: original genre (the legal testament) — the derivative genre (poetic testament), divested the latter of the performative character distinctive of an act of recording. This act being an element of the legal testament, in the poetic testament is replaced with acts of admonishment. Moreover, in poetic testaments, which do not entail any legal consequences, the legates and, more importantly, the legacy are also less concrete, as the legacy usually no longer consists of material goods, but of the lyrical subject’s ideological message, that is his/her spiritual legacy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1289
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wyrwas_Testament_poetycki.pdf422,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons