Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12901
Title: O świecie ptaków w wierszach Joanny Kulmowej dla dzieci
Authors: Krzyżyk, Danuta
Synowiec, Helena
Keywords: Joanna Kulmowa; Wiersze
Issue Date: 2017
Citation: "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego" T. 26 (2017), s. 193-212
Abstract: Badacze twórczości Joanny Kulmowej często podkreślają, że poetka opanowała rzadką i trudną sztukę utrwalania w słowie świata oglądanego oczami dziecka. Zresztą ona sama również uważa pisanie dla dzieci za swoisty sprawdzian własnych umiejętności poetyckich, a oryginalność w widzeniu świata - za istotę swej poezji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12901
ISSN: 2353-9577
0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_O_swiecie_ptakow-w_wierszach.pdf427,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons