Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1292
Tytuł: Adaptacje gatunków w komentarzy prasowym
Autor: Ślawska, Magdalena
Słowa kluczowe: gatunki prasowe; komentarz prasowy
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 335-346). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article attempts to present generic adaptations in a press commentary. The analysis of these transformations the author conducts in the context of Maria Wojtak and Bożena Witosz’s methodology. She emphasises that the process of adaptation changes the internal features of the genre, simultaneously exposing the inter-generic relations. The analysis of different genres the author performs in a broader interactive context, depicting the presented text realisations as conscious journalistic creations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1292
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawska_Adaptacje_gatunkow_w_komentarzu_prasowym.pdf437,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons