Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1294
Tytuł: Blog muzyczny w otwartych granicach genologicznych przemian - status nadawcy
Autor: Biłas-Pleszak, Ewa
Słowa kluczowe: blog muzyczny; gatunki medialne
Data wydania: 2015
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S.403-411). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article was to present why and how blog is becoming a genre existing within the limits designated by the musical discourse. From among the significant discursive categories, the sender has been discussed here. His/her status has been presented in confrontation with the diaristic tradition, which is often referred to when the origins of this media genre are being discussed. The preliminary analysis allowed the author to prove that the change of the sender is clearly connected with the specificity of the Internet. The so far elitist position of an author is replaced by the collaborative model, which provokes the musical discourse to open its limits — to become more egalitarian, also by means of the musical blog.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1294
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bilas_Blog_muzyczny_w_otwartych_granicach.pdf406,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons