Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1297
Tytuł: O wszechobecności negocjacji - granice dyskursu handlowego
Autor: Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Słowa kluczowe: dyskurs handlowy; negocjacje
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 504-511). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the present study, the author discusses the limits of negotiations in the context of their prototype environment which, according to Katarzyna Sujkowska-Sobisz, the business discourse constitutes. The author formulates a thesis that there are genres having extremely flexible limits which, depending on social needs, may be used in various communicative situations. Negotiations are, according to the author, a genre which originates in a communicative situation characteristic of business contacts, and which currently emerges in many types of interpersonal relations. The author searches for the sources of negotiations’ expansion not only in globalization or linguistic style but mostly, in the condition of a postmodern human being who is still searching for his/her identity, constantly trying to negotiate and prove it.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1297
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sujkowska_O_wszechobecnosci_negocjacji.pdf401,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons