Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSobala, Michał-
dc.date.accessioned2020-03-05T10:13:27Z-
dc.date.available2020-03-05T10:13:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citation"Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego" Nr 39, [z.] 1(2018), s. 173-187pl_PL
dc.identifier.issn2391-5293-
dc.identifier.issn1896-1460-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12972-
dc.description.abstractDla skuteczności ochrony krajobrazu duże znaczenie ma partycypacja społeczna. Stąd istotna jest wiedza na temat percepcji krajobrazu przez mieszkańców. Celem opracowania było zbadanie percepcji zmian krajobrazu przez mieszkańców wybranych miejscowości powiatu żywieckiego oraz poznanie ich opinii na temat kierunków tych zmian, co stanowi pierwszy etap badań nad próbą rozpoznania wśród mieszkańców gotowości do partycypacji w działaniach na rzecz krajobrazu. Przeprowadzone badania sondażowe wykazały, że mieszkańcy negatywnie oceniają krajobrazowe skutki porzucania działalności rolniczej, natomiast na ogół pozytywnie oceniają estetykę obszarów zabudowanych. Krajobrazy pasterskie w Karpatach, podlegające w ostatnich latach szczególnej ochronie, znajdują się poza zasięgiem codziennej percepcji mieszkańców. Znajomość tego faktu może mieć duże znaczenie dla możliwości angażowania społeczeństwa w czynną ochronę tych krajobrazów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBeskid Śląskipl_PL
dc.subjectBeskid Żywieckipl_PL
dc.titleZmiany krajobrazu Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w percepcji mieszkańców a jego ochronapl_PL
dc.title.alternativeThe social perception of landscape changes in the Silesian and Zywiec Beskids and its conservationpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.30450/201810-
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobala_Zmiany_krajobrazu_Beskidu_Slaskiego_i_Zywieckiego.pdf745,03 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons