Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1299
Tytuł: Czytając gazetę w pociągu... : nowa przestrzeń komunikacji a przemiany narodowościowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Autor: Kurek, Jacek
Słowa kluczowe: przestrzeń komunikacji; przemiany narodowościowe; Górny Śląsk; XIX-XX wiek
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 119-132
Abstrakt: The author discusses some of the reasons of transformations that took place in mentality of the inhabitants of Upper Silesia under the influence of Polish and Polish identity in the second half of the 19th century (indirectly thanks to the railway and Polish press development). He points to the consequences of this situation — among others an attempt to define a national status of Silesians. The study of factors influencing the very changes has become an opportunity at the same time to look at the nature of changes concerning the Polish society at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as the issue of shaping nationality of Polish-speaking inhabitants of Upper Silesia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1299
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurek_Czytajac_gazete_w_pociagu.pdf404,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons