Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12995
Title: "Przegląd Piśmiennictwa o Książce" jako źródło informacji o bibliotekach szkolnych oraz publicznych dla dzieci i młodzieży
Other Titles: ,,Review of book literature” as an information source for school and public libraries for children and youth (1955-1968)
Authors: Bajor, Agnieszka
Keywords: Bibliografia; Biblioteka publiczna dla dzieci i młodzieży
Issue Date: 2010
Citation: "Nowa Biblioteka" 2010, nr 2, s. 27-46
Abstract: Przedstawiono „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako jedno ze źródeł informacji o bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży (1955-1968). Skupiono się na ukazaniu zmian, jakie nastąpiły w metodyce pracy pedagogicznej. W latach pięćdziesią-tych i sześćdziesiątych XX w. nastąpiła ewolucja zadań bibliotek, które coraz częściej stawały się szkolnymi centrami informacji. W grupie wyselekcjonowanych na podstawie kwerendy źródłowej artykułów wy-dzielono następujące grupy tematyczne: funkcjonowanie bibliotek szkol-nych, rola bibliotek szkolnych, podstawy prawne bibliotekarstwa szkolnego, zawód bibliotekarza szkolnego, współpraca bibliotek szkol-nych z bibliotekami publicznymi, organizacja bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12995
ISSN: 1505-4915
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Przegląd_Piśmiennictwa_o_Książce_jako_źródło.pdf435,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons