Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12995
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBajor, Agnieszka-
dc.date.accessioned2020-03-06T14:41:43Z-
dc.date.available2020-03-06T14:41:43Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citation"Nowa Biblioteka" 2010, nr 2, s. 27-46pl_PL
dc.identifier.issn1505-4915-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/12995-
dc.description.abstractPrzedstawiono „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako jedno ze źródeł informacji o bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży (1955-1968). Skupiono się na ukazaniu zmian, jakie nastąpiły w metodyce pracy pedagogicznej. W latach pięćdziesią-tych i sześćdziesiątych XX w. nastąpiła ewolucja zadań bibliotek, które coraz częściej stawały się szkolnymi centrami informacji. W grupie wyselekcjonowanych na podstawie kwerendy źródłowej artykułów wy-dzielono następujące grupy tematyczne: funkcjonowanie bibliotek szkol-nych, rola bibliotek szkolnych, podstawy prawne bibliotekarstwa szkolnego, zawód bibliotekarza szkolnego, współpraca bibliotek szkol-nych z bibliotekami publicznymi, organizacja bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectBibliografiapl_PL
dc.subjectBiblioteka publiczna dla dzieci i młodzieżypl_PL
dc.title"Przegląd Piśmiennictwa o Książce" jako źródło informacji o bibliotekach szkolnych oraz publicznych dla dzieci i młodzieżypl_PL
dc.title.alternative,,Review of book literature” as an information source for school and public libraries for children and youth (1955-1968)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Przegląd_Piśmiennictwa_o_Książce_jako_źródło.pdf435,03 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons