Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12997
Title: "Pożytki i szkody płynące z lektury" : ogólnopolska konferencja naukowa (Katowice, 22-23 kwietnia 2010 r.)
Authors: Gajownik, Sylwia
Nadolna, Marta
Keywords: Lektura; Konferencja
Issue Date: 2010
Citation: "Nowa Biblioteka" 2010, nr 2, s. 154-157
Abstract: W dniach 22-23 kwietnia 2010 r. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorgani-zował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Pożytki i szkody płynące z lektury. Teza, która stała się punktem wyjścia do dyskusji od początku wzbudzała kontrowersje, bo o ile wszyscy wiedzą, że czytanie jest dobrodziejstwem, o tyle trudno uwierzyć, że może wyrządzić krzywdę. Jeszcze trudniej uświadomić sobie jej rozmiar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12997
ISSN: 1505-4915
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajownik_Pozytki_i_szkody_plynace.pdf380,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons