Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/130
Tytuł: Quantum two player game in thermal environment
Autor: Dajka, Jerzy
Kłoda, Dawid
Łobejko, Marcin
Sładkowski, Jan
Słowa kluczowe: Game theory; Mathematical computing; Quantum mechanics; Thermodynamics
Data wydania: 2015
Źródło: PLoS ONE, Vol. 10, iss. 8 (2015), art. no e0134916
Abstrakt: A two-player quantum game is considered in the presence of thermal decoherence. It is shown how the thermal environment modeled in terms of rigorous Davies approach affects payoffs of the players. The conditions for either beneficial or pernicious effect of decoherence are identified. The general considerations are exemplified by the quantum version of Prisoner Dilemma
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/130
DOI: 10.1371/journal.pone.0134916
ISSN: 1932-6203
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dajka_Quantum_two_player_game_in_thermal_environment.pdf1,18 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons