Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13002
Title: Księgozbiór Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach jako kolekcja sztuki książki
Other Titles: Bibliotheca of Roman Chrząstowski in the Silesian Library as a collection of book art
Authors: Kotwica, Agnieszka
Keywords: Bibliofilstwo; Biblioteka Śląska
Issue Date: 2011
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2011), s. 51-64
Abstract: Artykuł stanowi próbę pokazania (na przykładzie zbioru Romana Chrząstowskiego), iż księgozbiór bibliofila jest na ogół także rodzajem kolekcji sztuki książki. Wśród spuścizny Chrząstowskiego, przechowy-wanej w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, można znaleźć nie tylko pozycje książkowe, ale również druki ulotne, pocztówki, grafikę i mapy. Główny zrąb kolekcji stanowią bogato zdobione druki dziewiętnasto- i dwudziestowieczne ilustrowane ekslibri-sami bibliofila. Uwagę przyciągają także znaki proweniencyjne. Informa-cje biograficzne zawarte w tekście wyjaśniają szczególną więź jaka łączyła pierwszego Kawalera Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem ze Lwowem oraz z Janem Parandowskim i jego rodziną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13002
ISSN: 1505-4915
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotwica_Ksiegozbior_Romana_Chrzastowskiego_w_zbiorach.pdf403,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons