Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13006
Title: Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach (rekonesans badawczy)
Other Titles: Silesian Museum Library In Katowice
Authors: Gajownik, Sylwia
Keywords: Biblioteka muzealna; Bytom
Issue Date: 2011
Citation: "Nowa Biblioteka" 2011, nr 1, s. 141-152
Abstract: Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane z inicjatywy wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego; oficjalne otwarcie palcówki odbyło się 29 maja 1929 r. Jej głównym celem było ukazanie śląskiej kultury na tle kultury ogólnopolskiej. Oprócz działalności wystawienniczej miała prowadzić działalność oświatową, dlatego wraz z gromadzeniem eksponatów tworzono bibliotekę muzealną; pierwszą bibliotekarką została Agnieszka Dobrowolska. Z chwilą restytucji Muzeum w 1984 r. przywrócono bibliotekę muzealną, której zbiory były ściśle podporządkowane zainteresowaniom pracowników instytucji. Obecnie książnica obsługuje potrzeby informacyjne zarówno pracowników Muzeum, jak i czytelników z zewnątrz, którzy mogą w czytelni przeglądać zgromadzone tomy. Wielkość księgozbioru szacuje się na około 40 000 woluminów. Od 2009 r. tworzony jest katalog komputerowy w programie LIBRA, który pozwoli uporządkować posiadane zbiory. Oprócz wydawnictw zwartych, biblioteka gromadzi wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne oraz audiowizualne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13006
ISSN: 1505-4915
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajownik_Biblioteka_Muzeum_Slaskiego_w_Katowicach.pdf386,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons