Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1301
Tytuł: Jan Kustos (1893-1932) - pograniczny polityk konfrontacji
Autor: Fic, Maciej
Słowa kluczowe: Jan Kustos
Data wydania: 2012
Źródło: Wieki Stare i Nowe, T. specjalny (2012), s. 210-228
Abstrakt: The author of the article outlines a biographic of Jan Kustos, considered above all to be a leader of a separatist movement in the interwar period in the Silesian voivodship. He shows the most important areas of his political and social activity (among others the editing and publishing of „Głos Górnego Śląska”, managing Związek Górnoślązaków-Polaków, transformed into Związek Obrony Górnoślązaków, fulfilling the role of a councilor of Katowice). Referring to the text title, he also presents various events from Jan Kustos’ life, proving the lack of ability in conducting a conciliative politics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1301
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fic_Jan_Kustos_pograniczny_polityk_konfrontacji.pdf392,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons