Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13025
Tytuł: On orthogonally additive injections and surjections
Autor: Baron, Karol
Słowa kluczowe: orthogonal additivity; inner product space; Tychonoff topology; dense set; linear topological space
Data wydania: 2015
Źródło: Commentationes Mathematicae, Vol. 55, no. 2 (2015), s. 157-162
Abstrakt: Let E be a real inner product space of dimension at least 2 and V a linear topological Hausdorff space. If card E≤card V, then the set of all orthogonally additive injections mapping E into V is dense in the space of all orthogonally additive functions from E into V with the Tychonoff topology. If cardV≤card E, then the set of all orthogonally additive surjections mapping E into V is dense in the space of all orthogonally additive functions from E into V with the Tychonoff topology.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13025
ISSN: 2080-1211
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNŚiT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Baron_On_orthogonally_additive_injections.pdf962,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons