Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13051
Title: Czasopismo "Biblioteka Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" w latach 2009-2018
Authors: Gwioździk, Jolanta
Kycler, Maria
Keywords: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”; czasopisma naukowe; bibliografia
Issue Date: 2019
Citation: Biblioteka Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2019, nr 3, s. 26-67
Abstract: „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” jest periodykiem poświęconym współczesnej problematyce informatologii i bibliologii, ukazywanej zarówno w ujęciu teoretycznym (artykuły), jak i mającej charakter praktyczny (materiały). Każdy numer w ujęciu wieloaspektowym prezentuje wybrane zagadnienie z zakresu kultury książki, bibliotekarstwa, edytorstwa i nauk pokrewnych. Kwartalnik powstaje we współpracy Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach. W artykule przedstawiono charakterystykę pisma w latach 2009-2018: przeprowadzono analizę treściową i rzeczową oraz zamieszczono bibliografię zawartości kwartalnika.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13051
ISSN: 2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Czasopismo_Biblioteka_Nostra.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons