Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1306
Tytuł: Zatrudnianie pracowników samorządowych
Autor: Czyżycka, Kinga
Słowa kluczowe: Pracownicy samorządowi; zatrudnienie
Data wydania: 2008
Źródło: Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, T. 17 (2008), s. 63-80
Abstrakt: On the basis of the regulation of the act on self-management employees, one can formulate the thesis according to which the notion of a self-management employee is a normative construction composed of two elements. The first of them constitutes the place of employment, the other the basis of the work relationship establishment. The Quality of a self-management employee is benefited due to the fact of being employed in a given territory self-management unit. The act on self-management employees indicates the units constituting the place of employment for self-management employees. The regulation in question has the form of a closed catalogue, which means that the quality of a self-management employee is acquired due to the employment only in the territory self-management units enumerated in the act. The second element of a normative construction of a self-management employee is the basis of the work relationship establishment. The act on self-management employees based on the multiplicity of employment bases points to the four bases of work relationship establishment: election, appointment, nomination and work relationship. What lies behind this differentiation is the employer’s attempt to adjust the basis of employment to the type of the employee’s post and scope of duties.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1306
ISSN: 0208-5003
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czyzycka_Zatrudnianie_pracownikow_samorzadowych.pdf568,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons