Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13113
Title: Religijny program wychowania w ujęciu Jana Chryzostoma
Authors: Uciecha, Andrzej
Keywords: Jan Chryzostom; religijne wychowanie potomstwa
Issue Date: 2009
Citation: Vox Patrum, 2009, t. 53/54, s. 421-432
Abstract: Pedagogiczne postulaty Jana Chryzostoma kształtowały się w konkretnym środowisku społeczno-religijnym syryjskiej Antiochii drugiej połowy IV wieku. Obywatele tego miasta, w tym również chrześcijanie, poszukiwali przyjemności, namiętnie pasjonowali się wyścigami konnymi i za swój obowiązek uważali udział w przedstawieniach teatralnych. Jak pisze J.N.D. Kelly, mieli oni opinię światowców, materialistów i cyników, którzy wiosną i latem udawali się do pobliskiego Dafne1. W badaniach tematu wychowania należy również uwzględnić silny wpływ ideałów życia monastycznego, któremu Złotousty z zapałem oddawał się począwszy od asketerionu Diodora, przez cztery lata umartwień monastycyzmu na wpół cenobitycznego na górze Silpios, aż po wyczerpującą ascezę pustelnika, która doprowadziła do załamania jego stanu zdrowia2. W życiu Chryzostoma ideały ascetyczne odgrywają tak istotną rolę, że nie wolno ich pominąć przy omawianiu jego nauczania pedagogicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13113
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uciecha_Religijny_program_wychowania.pdf488,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons