Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13115
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Grabowska, Barbara
Keywords: Edukacja Międzykulturowa; czasopismo
Issue Date: 2018
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 9 (2018), s. 11-14
Abstract: Czasopismo „Edukacja Międzykulturowa” od roku 2017 ukazuje się jako półrocznik. Daje to lepszą możliwość upowszechniania zagadnień związanych z edukacją wielo- i międzykulturową, promowania polskiego dorobku pedagogiki międzykulturowej oraz upowszechniania jej osiągnięć w wymiarze międzynarodowym...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13115
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka-Mazur_Wprowadzenie.pdf297,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons