Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13128
Title: Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych : wstępny raport z implementacji projektu
Authors: Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Kommers, Piet
Morze, Nataliia
Noskova, Tatiana
Yakovleva, Olga
Pavlova, Tatiana
Keywords: sieć naukowa IRNet; edukacja; technologie informacyjno-komunikacyjne; kompetencje interkulturowe
Issue Date: 2016
Citation: EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, Vol. 12, nr 2 (2016) s. 130-138
Abstract: Aktualność tematu artykułu jest określona przez Strategię rozwoju społeczeństwa wiedzy w XXI w. i związana z przejściem do społeczeństwa globalnych kompetencji, w którym zmienia się zarówno globalna ekonomika, jak i status szkolnictwa. Bez aktywnego wdrażania innowacyjnych form, metod, technologii nauczania – i przede wszystkim e-learningu na wszystkich szczeblach kształcenia – te cele nie mogą być pomyślne osiągnięte. Jednocześnie warto określić istniejący problem, polegający na tym, że metodologia e-learningu nie jest jeszcze całkowicie opracowana i sprecyzowana. W artykule zostaną przedstawione: konsorcjum Projektu IRNet (WWW.irnet.us.edu.pl), które łączy 10 uczelni partnerskich z dziewięciu krajów (Uniwersytet Śląski w Polsce – koordynator projektu), ogólne i szczegółowe cele, zadania, oczekiwane rezultaty roboczych pakietów projektu, które są uwarunkowane między innymi współczesnymi tendencjami globalizacji (globalne kompetencje, komunikacja za pośrednictwem Internetu) i internacjonalizacji edukacji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13128
ISSN: 2081-870X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smyrnova_Trybulska_Miedzynarodowa_siec_naukowa.pdf323,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons