Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13185
Title: Życie Mojżesza - recenzja
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: recenzje; Życie Mojżesza; Grzegorz z Nyssy
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2010, z. 2, s. 451-452
Abstract: Recenzja Życia Mojżesza Grzegorza z Nyssy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13185
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Zycie_Mojzesza_recenzja.pdf771,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons