Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13221
Title: Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu LLP/Erasmus do Biblioteca Universidad da Granada (Grenada, 2-6 czerwca 2014 r.)
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Program LLP/ERASMUS; Universidad de Granada; biblioteki; szkolenia bibliotekarzy
Issue Date: 2015
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 2, (2015) s. 112-118
Abstract: Między 2 a 6 czerwca 2014 r. pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Agnieszka Bajor, Joanna Kamińska i Beata Żołędowska-Król wzięli udział w zorganizowanym po raz piąty Staff Training Week within the LLP/Erasmus Staff Mobility Programme w Universidad de Granada. W szkoleniu uczestniczyło osiemdziesięciu ośmiu stażystów (wyłonionych spośród ok. 200 chętnych), podzielonych na trzy grupy pracowników: administracji (pięćdziesięciu ośmiu, w tym m.in. z Polski – osoby oddelegowane z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego); działów IT (dziesięć osób z Finlandii, Irlandii, Litwy, Niemiec itd.); oraz bibliotek (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13221
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Wyjazd_szkoleniowy_w_ramach_Programu.pdf334,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons