Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13223
Title: Współuzależnienie matek a wzorce przywiązania i relacje romantyczne ich córek - dorosłych dzieci alkoholików: badanie eksploracyjne
Other Titles: Mothers’ co-dependence and their daughters’ patterns of attachment and romantic relationships as adult children of alcoholics: an explorative study
Authors: Kornaszewska-Polak, Monika
Keywords: przywiązanie; współuzależnienie; syndrom DDA; związki romantyczne kobiet
Issue Date: 2019
Citation: Alkoholizm i Narkomania, Vol. 32, nr 3 (2019), s. 153-174
Abstract: Postawy rodzicielskie w rodzinach dysfunkcyjnych, zwłaszcza w rodzinie z problemem alkoholowym, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu dezadaptacyjnych wzorców zachowań u dzieci. Wielokrotnie odnoszono się do wpływu ojca uzależnionego od alkoholu na rodzinę, jednak przekazywanie dzieciom postaw współuzależnionych matek wydaje się obszarem mało zbadanym. Podstawą do analizy tej problematyki była teoria przywiązania Johna Bowlby’ego, podkreślająca wyjątkową rolę matki w wychowaniu dziecka i tworzeniu wzorców przywiązania w dzieciństwie.
Description: Tekst równolegle w j. pol. i j. ang.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13223
DOI: 10.5114/ain.2019.90999
ISSN: 0867-4361
1689-3530
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornaszewska_Polak_Wspoluzaleznienie_matek.pdf623,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons