Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1323
Tytuł: Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Autor: Czyż, Anna
Słowa kluczowe: government reform; local government structure; fall of communism; political changes; democration; decentralization
Data wydania: 2011
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 7 (2011), s. 134-157
Abstrakt: One of the most important element of political and democratic transformation after 1989 in Central and Eastern European countries was the local government reform. The main aim of that reform was to renew the local government structure and replace the soviet system of councils which was highly centralized administrative and bureaucratic system. The introduction of territorial self‑government was considered as essential task in the process of political changes after fall of communism. The basic regulations of the local government system were included in the Constitutions, acts on local government and acts on free local elections adopted in ten Central and Eastern European countries which became the members of European Union in 2004 (Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary) and in 2007 (Bulgaria and Romania). The main principles of local government reform in Central and Eastern European countries were: — democratization and decentralization — autonomy from the central government — establishment of independent local budgets — property transformation — democratic local elections.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1323
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czyz_Rozwoj_samorzadu_terytorialnego_w_panstwach.pdf526,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons