Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13258
Title: Poetyka postpiśmienna : [recenzja]
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: transhumanizm; pismo; science-fiction; postpiśmienność; Jacek Dukaj
Issue Date: 2019
Citation: "Forum Poetyki" nr 17 (2019), s. 98-115
Abstract: Jacek Dukaj w swoim najnowszym tomie esejów Po piśmie ujmuje dzieje człowieka jako ewolucję form uzewnętrzniania przeżyć, których ostatnim stadium jest bezpośredni transfer przeżyć. Drugim z najważniejszych tu zagadnień jest upodmiotowienie narzędzia. Tekst śledzi wcześniejsze realizacje tych koncepcji w utworach literackich autora Lodu, a także porównuje jego dyskurs z innymi współczesnymi narracjami o dziejach i przyszłości homo sapiens (głównie – Yuvala Noah Harariego).
Description: http://fp.amu.edu.pl/poetyka-postpismienna/
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13258
ISSN: 2451-1404
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski-Kucik_Poetyka_postpismienna_recenzja.pdf368,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons