Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13314
Tytuł: Materiały do znajomości osowatych (Hymenoptera: Vespidae) występujących na łąkach zmiennowilgotnych Wyżyny Małopolskiej i Gór Świętokrzyskich
Autor: Posłowska, Joanna
Żyła, Waldemar
Słowa kluczowe: Hymenoptera; Vespidae
Data wydania: 2020
Źródło: "Acta Entomologica Silesiana" Vol. 28 (2020), s. 1-6
Abstrakt: Materials to the knowledge of wasps (Hymenoptera: Vespidae) occurring in wet meadows in the Małopolska Upland and Świętokrzyskie Mountains. The paper presents information about wasps recorded from the wet meadows of the Małopolska Upland and The Świętokrzyskie Mountains. The material was collected with the use of Moericke and nest traps during the years 2016-2018. Altogether 436 specimens were caught, belonging to 28 species. This constitutes 42% of all Vespidae species occurring in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13314
DOI: 10.5281/zenodo.3727499
ISSN: 2353-1703
1230-7777
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Poslowska_Materialy_do_znajomosci_osowatych.pdf2,27 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons