Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13367
Title: Tożsamość mieszkańców polskich miast. Kilka refleksji socjologicznych
Authors: Szczepański, Marek S.
Śliz, Anna
Keywords: tożsamość indywidualna i społeczna; homo faber; homo viator; marginal man
Issue Date: 2019
Citation: ”Miscellanea Anthropologica et Sociologica” Nr 4 (2019), s. 13-24
Abstract: Od wieków tożsamość stanowi ważny problem egzystencjalny, ponieważ porządkuje relację człowieka ze światem. Tożsamość to nie wyłącznie biologiczne trwanie człowieka, ale zasada porządku społecznego i kulturowego. Tożsamość to świadomość siebie, czyli rezultat uwikłania aktora społecznego w sieci różnorodnych powiązań, które w procesie interakcji kształtują człowieka wraz z wymiarem biologicznym. Tożsamość zatem to z jednej strony tradycja eriksonowska, czyli poczucie bycia człowiekiem, z drugiej interakcjonistyczna, czyli modyfikacja tożsamości poprzez proces interakcji. Współczesny świat konfrontujących się kultur rodzi potrzebę analizy tożsamości w przestrzeni wielu kultur, która kształtuje się przez ciągły kontakt z odmiennymi wartościami, normami, wzorami zachowań.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13367
ISSN: 2354-0389
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepanski_Tozsamosc_mieszkancow_polskich_miast.pdf290,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons