Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1339
Tytuł: Post- i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i “nowej”
Autor: Gadomska, Katarzyna
Słowa kluczowe: posthumanistyka; transhumanizm; literatura francuska; fantastyka
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny" (s. 184-193). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article discusses the post and transhumanistic visions of man in the fantastic French-speaking literature, traditional and new (short stories by P. Mérimée, A. Dorémieux, J.-P. Bours). The fantastic literature as a genre surpasses the traditional image of human being and taboos associated with him. There are the most popular fantastic topics (for example the werewolf theme, the theme of fantastic beast, of android) which express the post and transhumanistic images of humanity. The hybrid visions of human being and other entity, natural (as plants and animals) and artificial (as machines), have always a some aspect of physical and mental monstrosity. In fantastic literature (traditional or new), the transgression of humanistic limits causes the suffering of the hero and his milieu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1339
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gadomska_Post_i_transhumanistyczne_wizje_czlowieka_we_francuskojezycznej_fantastyce.pdf284,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons