Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13395
Title: Praktyczne aspekty współpracy instytucji systemu pieczy zastępczej ze szkołami
Authors: Gebel, Tomasz
Keywords: family reintegration; foster care system in Poland
Issue Date: 2016
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (red. nauk.), "Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka" (S. 222-230). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Dynamiczne transformacje zachodzące od kilkunastu lat w społeczeństwie w szczególny sposób dotykają rodziny. Badacze zajmujący się problematyką tej społecznej instytucji – socjologowie, psychologowie, pedagodzy – dostrzegli, że tak zwana rodzina tradycyjna, szczególny typ rodziny nuklearnej będący efektem społeczno-gospodarczego kształtowania się zachodniego świata, przeżywa rewolucję, która w literaturze często nazywana jest kryzysem. Wśród najczęściej wymienianych zjawisk istotnie wiążących się z funkcjonowaniem współczesnych rodzin wymienia się wydłużający się okres bezżenności młodych, późniejsze decydowanie się na potomstwo i mniejszą jego liczbę, życie w niezalegalizowanych związkach partnerskich, przeobrażenia życia społeczno-małżeńskiego (deinstytucjonalizacja małżeństwa), rozwody i separacje, czy bardziej globalnie postrzegane: styl życia – hedonistyczny i indywidualistyczny – wynikający z postaw konsumpcyjnych, transformacje w zakresie ról płciowych, globalne zmiany o charakterze ekonomicznym." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13395
ISBN: 978-83-8019-593-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebel_praktyczne_aspekty_wspolpracy_instytucji.pdf343,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons