Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13403
Title: Obszary i formy wykluczenia osób z uszkodzonym słuchem : studium przypadku
Authors: Błahut, Grzegorz
Keywords: deaf people; exclusion; social communication; public institution; biography
Issue Date: 2017
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, K. Jas (red. nauk.), "Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania" (S. 127-137). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: "Artykuł stanowi analizę trajektorii życia osoby, która od najmłodszych lat spotykała się z rozmaitymi formami wykluczenia. Było ono spowodowane głównie całkowitą utratą słuchu w piątym roku życia. Jednakże wziąwszy pod uwagę szerszy kontekst społeczny i historyczny można też mówić tu o wykluczeniu na tle narodowościowym – dramatycznej sytuacji polskich rodzin w czasie drugiej wojny światowej oraz wykluczeniu na tle społecznym – wynikającym z pochodzenia mojej rozmówczyni z ubogiej rodziny wiejskiej. Z racji specyfiki swojego kalectwa i niemożności funkcjonowania w powszechnym systemie komunikacji społecznej, tekst ten jest także zabraniem głosu w imieniu pani Kazimiery – tak ma na imię bohaterka tej opowieści oraz osób, które dzieliły podobne losy. Sytuacja dzieci głuchych – jak zauważa Olivier Périer – jest już i tak bardzo trudna w kontekście ich rozwoju i życia społecznego1, a cóż dopiero wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe problemy, takie jak: osierocenie, wojna, brak dostępu do odpowiednich instytucji, które zagwarantowałyby takiemu dziecku edukację oraz na miarę możliwości odpowiedni rozwój pod względem społecznym i psychicznym." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13403
ISBN: 978-83-8019-695-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahut_Obszary_i_formy_wykluczenia_osob.pdf414,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons