Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13417
Title: Kanadyjskie warianty (z)życia - recenzja
Authors: Szałasta-Rogowska, Bożena
Keywords: Polscy pisarze w Kanadzie; Recenzja
Issue Date: 2013
Citation: "Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty" Z. 18 (2013), s. 180-183
Abstract: Recenzja książki: Justyna Budzik, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków– Toronto: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2013, 354 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13417
DOI: 10.12775/AE.2013.015
ISSN: 2391-7911
2084-3550
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szałasta-Rogowska_Kanadyjskie_warianty_(z)życia.pdf385,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons