Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1348
Tytuł: Ostrovnye pescanye vozvysenia recnyh dolin (na primere doliny Pripati v Belorusskom Polec'e)
Autor: Pirożnik, Iwan I.
Szczypek, Tadeusz
Wika, Stanisław
Własow, Borys P.
Słowa kluczowe: Polesie Białoruskie; Prypeć; rzeźba terenu
Data wydania: 2013
Źródło: Geographia. Studia et Dissertationes, T. 35 (2013), s. 7-49
Abstrakt: The general physicogeographical characteristics of the study area was presented. The contemporary relief of sandy island and the physical features of building it sands, and vegetation covering this object were discussed as well. On the basis of 14C dating of charcoal and analysis of artifacts (flints worked by man and fragments of pottery) at least 3-time stay of population groups (Paleolithic, from the turn of eras and medieval) in this area as well as the beginning of the development of the upper aeolian series of anthropogenic basis were determined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1348
ISSN: 0208-5054
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piroznik_Ostrownyje_piesczanyje_wozwyszenija.pdf7,69 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons