Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13593
Title: Promocja dziedzictwa kulturowego w świetle półrocznika "Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych" (1995-2019)
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: biblioteki kościelne; kolekcje zbiorów; ochrona dóbr kultury; prasa parafialna; promocja zbiorów; typy bibliotek kościelnych
Issue Date: 2019
Citation: "Bibliotheca Nostra" nr 3 (2019), s. 79-98
Abstract: „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych” ukazuje się od 1995 roku jako półrocznik. Pismo jest organem wydawniczym Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. W periodyku dokumentowana jest bieżąca działalność Federacji, a także zamieszczane są informacje o funkcjonowaniu bibliotek kościelnych w ujęciu historycznym i współczesnym. Na łamach pisma prezentowane są dzieje bibliotek szkół wyższych, seminariów duchownych, diecezjalnych, zakonnych, parafialnych i specjalistycznych. Analiza opracowanych monografii pozwoliła odtworzyć stan bibliotek kościelnych, scharakteryzować ich strukturę i zaakcentować wkład bibliotek kościelnych w ochronę dóbr kultury. Zaprezentowane biblioteki na łamach półrocznika są wizytówką bibliotekarstwa kościelnego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13593
ISSN: 2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Promocja_dziedzictwa_kulturowego_w_swietle_polrocznika.pdf559,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons