Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13646
Tytuł: Geophysical exploration of castle remains in Barwałd Górny (near Kalwaria Zebrzydowska, Poland) using electrical resistivity tomography (ERT) with assistance of depth of investigation index (DOI) method
Autor: Glazer, Michał
Kula, Damian
Saternus, Robert
Lewicki, Paweł
Słowa kluczowe: Electrical resistivity tomography (ERT); archeology; depth of investigation index (DOI)
Data wydania: 2014
Źródło: Contemporary Trends in Geoscience, Vol. 3, iss. 1 (2014), s. 24-31
Abstrakt: In March of 2014 at ruins of the 14th century castle, situated at the top of Mount Żar in Małopolska region, Poland, geophysical surveys were performed. Surveys were planned to investigate remains of the castle that could remain in the ground. Electrical Resistivity Tomography method was used there. In the paper 4 sections have been presented. During interpretation, as the supporting method, maps of Depth-of-Investigation (DOI) index have been used. Results of the surveys can point out potential remains of the castle walls and ruins of buildings that were situated in the stronghold.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13646
DOI: 10.2478/ctg-2014-0019
ISSN: 2084-5707
2299-8179
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glazer_Geophysical_exploration_of_castle.pdf932,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons