Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13676
Tytuł: Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing
Autor: Wentkowska, Aleksandra
Słowa kluczowe: Policja; skargi; ombudsman; rzecznik praw obywatelskich; democratic policing
Data wydania: 2019
Źródło: "Roczniki Administracji i Prawa" Tom Specjalny, nr XIX (2019), s. 301-317
Abstrakt: Jednym z elementów składających się na obraz demokratycznego społeczeństwa jest Policja, która podlegając regułom i zasadom prawa urzeczywistniającym poszanowanie godności ludzkiej, może ingerować w życie obywateli w określonych i ściśle kontrolowanych warunkach, w związku z czym ponosi publiczną odpowiedzialność. Wyjątkowe uprawnienia Policji związane z zatrzymaniem, aresztowaniem, przesłuchaniem, przeszukaniem czy użyciem siły czynią z formacji, jaką jest Policja (co dotyczy również wojska), potencjalne zagrożenie dla systemów demokratycznych – znacznie większe niż w przypadku pozostałych agencji państwowych. Dlatego też w celu rzetelnego, efektywnego i sprawiedliwego wykonywania przyznanych przez suwerena kompetencji powołuje się instytucje nadzoru nad organami ścigania. Instytucje te stają się tym samym jednym z atrybutów demokratycznego państwa prawa, w powołaniu których suweren ma prawo brać udział.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13676
DOI: 10.5604/01.3001.0014.1035
ISSN: 1644-9126
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wentkowska_Rola_ombudsmanow_policyjnych_w_realizacji_zasady_democratic_policing.pdf773,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons