Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1368
Tytuł: Ryby głosu nie mają. Żywa istota a pokarm w opowiadaniu Niny Sadur Sum-z-wąsem
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: Nina Sadur; literatura rosyjska; żywe stworzenia; jedzenie mięsa; stosunek człowieka do zwierząt; człowiek a zwierzę
Data wydania: 2014
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” (s. 229-243). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the present article there is discussed the issue of border between living creatures and everyday normal meat food. Nina Sadur shows in her story different kinds of human attitudes towards living fish, as well as emotions, that are connecting with them. There is a problem, how we should relate to our little brothers. Into this group, contrary to popular opinion that fish don’t have neither voice, nor feelings the author undoubtedly includes rebellious catfish. This story hero’s behavior clearly proves, that animals and people are similar to each other in the emotional sphere.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1368
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_Ryby_glosu_nie_maja_Zywa_istota_a_pokarm.pdf306,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons