Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1368
Title: Ryby głosu nie mają. Żywa istota a pokarm w opowiadaniu Niny Sadur Sum-z-wąsem
Authors: Niedziela-Janik, Marta
Keywords: Nina Sadur; literatura rosyjska; żywe stworzenia; jedzenie mięsa; stosunek człowieka do zwierząt; człowiek a zwierzę
Issue Date: 2014
Citation: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” (s. 229-243). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In the present article there is discussed the issue of border between living creatures and everyday normal meat food. Nina Sadur shows in her story different kinds of human attitudes towards living fish, as well as emotions, that are connecting with them. There is a problem, how we should relate to our little brothers. Into this group, contrary to popular opinion that fish don’t have neither voice, nor feelings the author undoubtedly includes rebellious catfish. This story hero’s behavior clearly proves, that animals and people are similar to each other in the emotional sphere.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1368
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niedziela_Janik_Ryby_glosu_nie_maja_Zywa_istota_a_pokarm.pdf306,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons