Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13739
Title: Opatrzność Boża, wolność, przypadek : studium z analitycznej filozofii religii - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Dariusz Łukasiewicz; opatrzność Boża; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 49, z. 2 (2016), s. 470-472
Abstract: Recenzja książki: Dariusz Łukasiewicz, Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii, Wydawnictwo W drodze, Kraków – Poznań 2014, ss. 412.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13739
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Opatrznosc_Boza.pdf388,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons