Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13746
Title: La risurrezione di Gesu Cristo nella sua importanza per l'antropologia cristiana - recenzja
Authors: Zieliński, Sławomir
Keywords: Łukasz Gaweł; zmartwychwstanie; wymiar eschatologiczny ludzkiej egzystencji; teologia fundamentalna; recenzja
Issue Date: 2010
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, z. 1 (2010), s. 201-203
Abstract: Recenzja książki: Łukasz Gaweł, La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana, Cantagalli, Siena 2009, 287 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13746
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zielinski_La_risurrezione_recenzja.pdf736,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons